2019թ․ – ՌԵՆԿՈ ԱՐՄԷՍՏԵՅՏ ՍՊԸ- ի շինարարական աշխատանքների ժամանակ։Մեր լավագույն գործընկերներից մեկի շինարարության մեջ օգտագործվող նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ