2005թ. – Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Փարամազ Ավետիսյան նոր մասնաշենքի կառուցում<p>Лабораторные испытания строительных материалов и изделий</p>