Обследование технического состояния зданий и сооружений

Обследование технического состояния зданий и сооружений

Ելնելով Հայաստանում հին կամ չօգտագործված շենքերի և շինությունների վերաշահագործման անհրաժեշտությունից և նպատակահարմարությունից արդիական է դարձել դրանց տեխնիկական վիճակի հետազննությունը և գնահատումը: Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննությունը իրականացվում է ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության մեթոդական ցուցումներ»-ի հիման վրա: Հետազննության լիարժեքության նպատակով ուսումնասիրվում են.

• Հիմնատակերը և հիմքերը
• Շենքերի և շինությունների կրող կոնստրուկցիաները
• Կրող և ինքնանկրող պատերը
• Միջնորմները և բացվածքները
• Տանիքները

Հետազննությունը իրականացվում է դիտողական և դիտողագործիքային ձևերով, որոնց արդյունքում տրվում են շենքի կամ շինության տեխնիկական վիճակի և դրանց մաշվածության աստիճանի գնահատական: