Լաբորատոր փորձարկումներ

Լաբորատոր փորձարկումներ

Ընկերությունն առաջարկում է անկախ երրորդ կողմի փորձարկման ծառայություններ, որոնք հավաստիացնում են ձեր արտադրանքի որակը:
«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի շինարարական նյութերի և արտադրանքի փորձարկման լաբորատորիան հագեցած է 90-ից ավելի ժամանակակից սարքավորումներով, որոնք պարբերաբար ստուգաչափվում և ստուգաճշտվում են:
Փորձարկման լաբորատորիայի ավելի քան քսանամյա փորձը, տեխնիկական հնարավորությունները և որակավորված մասնագիտական անձնակազմը համալրված է ինչպես շինարարության բնագավառում բազմամյա փորձ ունեցող, այնպես էլ երիտասարդ հեռանկարային մասնագետներով, ապահովում է մատուցվող ծառայությունների բարձր որակ և պատվիրատուներին ներշնչում վստահություն:
«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի Փորձարկման լաբորատորիան հավատարմագրված է ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025-2019 «Փորձարկման և ստուգաճշտման լաբորատորիաների իրազեկությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» ստանդարտի պահանջներին համապատասխան:
Ընկերությունը մասնակցում է տարբեր ծավալների նախագծերի` փոքր առևտրայինից մինչև լայնածավալ շինարարական և վերականգնողական նախագծերի, իսկ փորձարկումներն իրականացվում են և′ ազգային, և′ միջազգային չափանիշների ու շինարարական նորմերի համաձայն:
Փորձարկման ծառայությունները ներառում են հետևյալ ընթացակարգերը.
- Փորձարկման պլանի պատրաստում,
- Փորձարկումների իրականացում:

  • Բետոն
  • Բետոնի լցանյութեր
  • Ցեմենտ, գիպս և գաջ
  • Գրունտ
  • Հավելանյութեր
  • Ամրաններ
  • Մետաղական արտադրանք
  • Ասֆալտաբետոն
  • Քարեր
Շինսերտիֆիկատ
Շինսերտիֆիկատ
Որակի ապահովումը շինարարության մեջ։
Շինարարական լաբորատորիա
Շինարարական լաբորատորիա
Աշխատանքը եռում է Շինսերտիֆիկատ կազմակերպության լաբորատորիայում։
Ամրանի խզման փորձարկում
Ամրանի խզման փորձարկում