2009թ. - ք.Դիլիջան, Կենտրոնական բանկի հիմնական շենքի կառուցում



<p>Սերտիֆիկացում (արտադրանքի համապատասխանության հավաստում) և շինարարական աշխատանքներում օգտագործվող շինարարական նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ</p>