2007-2008թթ. – «Արզնի-Շամիրամ» ոռոգման համակարգի վեց հիմնական ջրանցքների վերակառուցում<p>Վերակառուցման աշխատանքներում օգտագործվող շինարարական նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ</p>