2007թ. – Թուխմանուկի հանքավայրի հարուստացուցիչ ֆաբրիկայի պոչամբարի կառուցում<p>Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն և շինարարական նյութերի լաբորատոր փորձարկումներ</p>