2007թ. – Օպերայի եռահարկ ստորգետնյա ավտոկայանատեղիի կառուցումՍերտիֆիկացում (արտադրանքի համապատասխանության հավաստում) և շինարարական աշխատանքներում օգտագործվող շինարարական նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ