2007թ. – Օպերայի եռահարկ ստորգետնյա ավտոկայանատեղիի կառուցում<p>Սերտիֆիկացում (արտադրանքի համապատասխանության հավաստում)&nbsp;և շինարարական աշխատանքներում օգտագործվող շինարարական նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ</p>