2004թ. – Ծաղկաձորի ճոպանուղու վերակառուցում<p>Վերակառուցման աշխատանքներում օգտագործվող շինարարական նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ</p>