2017թ. - Չինական դպրոցի կառուցում Երևանում (Քանաքեռ)<p>Շինարարության մեջ օգտագործվող նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ</p>