2017թ. – Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության դեսպանատան կառուցում<p>Շինարարության մեջ օգտագործվող նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ</p>