2015թ. – Մեղրիի և Կապանի նոր բժշկական կենտրոնների կառուցում<p>Շինարարության մեջ օգտագործվող նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ</p>