2014թ. - Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր համայնքում մանրաձկան արտադրության մասնաշենքի կառուցում<p>Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն և շինարարական նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ</p>