2014թ. – Ավետիսյան ավագ դպրոցի շինարարությունՇինարարության մեջ օգտագործվող նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ