2014թ. – Ավետիսյան ավագ դպրոցի շինարարություն<p>Շինարարության մեջ օգտագործվող նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ</p>