2013թ. - «Երևան Մոլ» առևտրի և զվարճանքի կենտրոնի շինարարություն



Շինարարության մեջ օգտագործվող նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ և շինարարական աշխատանքների տեխնիկական աուդիտ