2014թ. – "Double tree by HILTON" հյուրանոցային համալիրի կառուցում<p>Շինարարության մեջ օգտագործվող նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ</p>