2012թ. – Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոնի կառուցում<p>Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն և շինարարական նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ</p>