2012թ. – Դիլիջանի Միջազգային դպրոցի Համալիրի կառուցում<p>Շինարարության մեջ օգտագործվող նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ</p>