2011թ. - «ԱՅԲ» կրթական համալիրի կառուցումՇինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն և շինարարական նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ