2011թ. - «ԱՅԲ» կրթական համալիրի կառուցում<p>Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն և շինարարական նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ</p>