2017թ. - "Ամերիաբանկ" ՓԲԸ մասնաճյուղի կառուցում<p>Շինարարության մեջ օգտագործվող նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ</p>