2017թ. – Դառգետ Գարեջրի գործարանի կառուցում<p>Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն և շինարարական նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ</p>